Kamis, 30 Desember 2010

SK PERPISAHAN

MADRASAH ALIYAH


MATHLA’UL ANWAR BINUANGEUN

DESA MUARA KEC.WANASALAM KAB.LEBAK

NPWP : 31.162.496.9-419.000

Jl.Raya Malingping Km.01 Binuangeun Pos. 42396K E P U T U S A N

KEPALA MADRASAH ALIYAH MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUN

Nomor : MAS/MA-BNG/032/PP.006/VI/2010TentangPanitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011KEPALA MADRASAH ALIYAH MATHLA'UL ANWAR BINUANGEUNMenimbang 1. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan .

2. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2009/2010.Mengingat 1. Undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989.

2. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010

3. Surat Edaran Kepala Bidang Mapenda Kementrian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten Nomor : Kw.28.4/PP.00/1412.A/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 dan Kalender Pendidikan

4. Rapat Dinas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, Siswa tahun Pelajaran 2009/2010 dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2010/2011.

5. Wewenang yang diberikan kepada Kepala Madrasah.

MEMUTUSKANMenetapkan

Pertama : Menetapkan Panitia Kegiatan, Nama-nama Panitia dengan susunan Panitia sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Jabatan Panitia ini digunakan sebagai pelaksana tugas dalam kegiatan Kenaikan Kelas , Tahun Ajaran 2009-2010 dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2010-2011

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditanda tangani

Kelima : Apabila ada kekeliruan dikemudian hari pada surat keputusan ini akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di : Binuangeun

Pada Tanggal :25 Juni 2010

Kepala Madrasah

MAHRIPUDIN, S.Pd

Tembusan :

1.Yth. Pengurus Perguruan MA Binuangeun

2.Yang Bersangkutan

- ArsipLampiran II Surat Keputusan Kepala MTs. MA Binuangeun

Nomor : MAS/MA-BNG/032/PP.006/VI/2010

Tanggal :20 Mei 2010Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Ence M Khotib, S.Pd Ketua

2 Andi Suhandi, S.Pd Sekretaris

3 Nurti Novianti Bendahara

4 Dedi Hupni, S.Pd Anggota

Ditetapkan di : Binuangeun

Pada Tanggal :25 Juni 2010

Kepala Madrasah

MAHRIPUDIN, S.Pd


0 komentar:

Posting Komentar

Pengikut